English EN Vietnamese VI

Truyện Cười – Gia Phả

Gia đình Smith rất tự hào về truyền thống của gia đình họ. Tổ tiên của họ đã đến Mỹ từ rất lâu rồi. Gia đình họ từ…

Truyện Cười – Ai Đây?

Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát: - Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần! - Ông có thể tả hình…

Truyện Cười – Làm Nũng

Một bà mẹ đánh thức con trai: - Con ơi, dậy đi, đã đến giờ tới trường rồi! - Mẹ, con không muốn đến trường…