English EN Vietnamese VI

Truyện Cười – Dốt Quá…

Dốt quá! MR mắng em: Sao mày dốt thế, bài toán dễ ẹc vậy mà làm không xong. Em: Không biết thì mới hỏi anh chứ!…

Truyện Cười – Cáo Phó

Tý vừa khóc mếu máo vừa chạy về nhà, mách với bố: - Thầy giáo trù đập con quá, bố ạ. Hôm nào thầy cũng gọi con…

Truyện Cười – Hóc

Hai mày râu ngồi nói chuyện: - Nếu trên đường đi, mày thấy hai cái túi, một cái đựng trí khôn và một cái đựng…