English EN Vietnamese VI

Truyện Cười – Cháy

- Cô giáo: Các em học hành thế này thì “cháy giáo án” của tôi rồi!- Học sinh (nhanh miệng): Thưa cô! Có cần bình…

Truyện Cười – Sao Biết?

Ông Peter canh nhà xác, một hôm thấy xác của một người đàn ông mang tên Zeydeuraymanson rất đặc biệt. Đó là "của…