English EN Vietnamese VI
Browsing loại

Truyện voz

Lão hạc (Chế)

Lão Hạc cầm cái điếu cày lên và đưa cho tôi: - Ông giáo hút trước đi. - Thôi, mời cụ hút trước. - Ông giáo…